Στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το «Δεινοθήριο της Λέσβου»