Μουσική εκδήλωση από φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ.