Θεατρικό Αναλόγιο από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης