9η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού με θέμα την κυκλική οικονομία