“Αντικατοπτρισμοί” της Δήμητρας Μήττα στο “Σχήμα εκτός Άξονα”