“Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” από τους Redicolo