Υπογραφή σύμβασης για τις αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς