Διογένης Δασκάλου και τους Monie & Monie Conniente στον Μύλο