Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου καθαρίζουμε την παραλία Αλυκής Κίτρους!