Υπογραφή σύμβασης για την ανέγερση νηπιαγωγείου στον οδό Καπετάν Άγρα