Με επιτυχία το 8ο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης