«Δωρικού Ρυθμού» – Ένα βιβλίο για την πολιτιστική κληρονομιά της Νάουσας