Έκθεση “εστιασμός 25” του Τάσσου Ν. Δίκα στο De Facto