Η «Καφρόκρεμα» ξανά στη Θεσσαλονίκη για μόνο μία παράσταση