Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στη Σχολή Επιστημόνων Υγείας ΑΠΘ