Άρχισε η χορήγηση και ανανέωση καρτών στάθμευσης για το 2020