Ειδικές ξεναγήσεις Takis: «όλα είναι μυαλό και κίνηση» στο MOMus