Ανανεώθηκε το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΚΘΒΕ