Τελευταίες παραστάσεις για την «Ιστορία Χωρίς Όνομα» στο Αριστοτέλειον