Εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου