Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου “Οι Θεοί του Ολύμπου” στη ΔΕΘ