Ρίτα Αντωνοπούλου «2ω και 26λ με το ΧΡΟΝΟ» στο Αυλαία