Ενημερωτική δράση με τίτλο «Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα»