Έκθεση “To Pikap Community – Art In Thessaloniki – 2018-2019 – Casa Bianca”