Με επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Φίλων Ρετζικίου