Το ΑΠΘ τιμά τα θύματα της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης