Παρουσίαση του βιβλίου «Αυτοάνοσα, Ανοσοποιητικό & Διατροφή»