«Μουσικές απεικονίσεις, για όμποε & έγχορδα» στο Τελλόγλειο