Ο απολογισμός του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας