“Ο Κλέφτης των Σκουπιδιών” στο “Αίτιον” στην Πλάκα