Το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο