Τον Απρίλιο έτοιμο το πάρκο 5.600 τ.μ. στην καρδιά της Νικόπολης