Παγκόσμια Ημέρα «Σου χαρίζω ένα βιβλίο» στις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς