Παράταση παραστάσεων για το «Γράμμα στον πατέρα» στο Μπενσουσάν Χαν