Έκθεση ζωγραφικής “Εσωτερικές Αντανακλάσεις” στη Φ.Α.Α.Θ.