Ι. Φωτιάδης: Διαρκής η στήριξη του ΣΕΜΑΣ προς τα μέλη του