Τρίωρη στάση εργασίας από την ΕΣΗΕΜ-Θ σε όλα τα ΜΜΕ