Φοιτητές πρωτοστατούν στην αναδάσωση φυτεύοντας περίπου 800 δένδρα