Η ταχυδρομική ιστορία της Θεσσαλονίκης σε έκθεση του ΜΙΕΤ