11% αύξηση στους εμπορικούς επισκέπτες της Detrop Boutique και της Artozyma