Κοινή ανακοίνωση Ενώσεων Συντακτών για λογοκρισία στην ΕΡΤ