Συνέδριο για τις αρχαιολογικές εργασίες του 2019 στη Μακεδονία και τη Θράκη