Αναβολή εκδηλώσεων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού