Βράβευση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης από την “Αντίκριση”