Προχωρούν από το Δήμο Καλαμαριάς οι διεργασίες για την αξιοποίηση της μαρίνας Αρετσούς