Ακυρώνονται οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου