Εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας