Κλειστές οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης