Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού