Επιστρέφονται οι πινακίδες αυτοκινήτων από την δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης